Kuustek

Toteutuksessa tehtiin asiakkaalle töiden resursointikalenteri.

Kuustek -sivusto

Toteutuksessa tehtiin asiakkaalle töiden resursointikalenteri. Resursointikalenteri toimii projektinhallinnan ja -johtamisen työkaluna, jolla asiakas saa työresurssinäkymän työntekijöittäin, työmaittain ja työmaaohjeittain.